Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών, που παρέχονται στον επισκέπτη από τον ιστότοπο www.infomag.gr, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, πριν τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δε συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.infomag.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.infomag.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, όποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους επισκέπτες για τις αλλαγές αυτές.

Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες

Ο ιστότοπος www.infomag.gr δεν ευθύνεται για λάθη σε κείμενα, τιμές, περιγραφές, πληροφορίες και φωτογραφίες των άρθρων, που αναγράφονται στον ιστότοπο. Επίσης, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος www.infomag.gr δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε άρθρα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού.

Περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού περιοδικού www.infomag.gr και να προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ηλεκτρονικού περιοδικού www.infomag.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό περιοδικό με τον διακριτικό τίτλο www.infomag.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του ιστότοπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με το διακριτικό τίτλο www.infomag.gr για:

1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ιστοσελίδα www.infomag.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις.

4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βίας, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο

Κάποιοι σύνδεσμοι θα σας οδηγήσουν έξω από τον ιστότοπο www.infomag.gr. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ηλεκτρονικού περιοδικού www.infomag.gr και ως εκ τούτου το περιοδικό δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα.

Τα άρθρα του περιοδικού μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.